възможен

възможен
възмо̀ж|ен, -на, -но <-ни>
прил possìbile
правя всичко възможно fare l'impossìbile

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • възможен — прил. изпълним, осъществим, постижим, реализуем, реален, лесно постижим, достъпен, лесен прил. позволен, допустим прил. вероятен, правдоподобен, предполагаем, евентуален прил. приложим …   Български синонимен речник

 • Цветкова, Ваня — Для улучшения этой статьи желательно?: Проставить шаблон карточку, который существует для предмета статьи. Пример использования шаблона есть в статьях на похожую тематику. Добавить иллюстрации. На …   Википедия

 • бъдещ — прил. иден, идущ, утрешен, предстоящ, следващ прил. евентуален, очакван, възможен, вероятен, проектиран, неопределен прил. идващ, настъпващ, приближаваш, бъден прил. предчувствуван, предвкусван, близък …   Български синонимен речник

 • вероятен — прил. правдоподобен, възможен, предполагаем, допустим, хипотетичен, бъден, евентуален, очакван прил. бъдещ, предстоящ, предчувствуван, предвкусван, близък прил. непредвиден, проблематичен …   Български синонимен речник

 • допустим — прил. позволен, разрешен, незабранен, приемлив, търпим, приет, основателен, законен прил. вероятен, предполагаем, мислим, възможен прил. оправдан …   Български синонимен речник

 • достижим — прил. постижим, лесен, достъпен, лек, прост, изпълним, леснопостижим, лесно изпълним, леснодостъпен, осъществим, лесно осъществим, реализуем, възможен …   Български синонимен речник

 • достъпен — прил. проходим, пристъпен, досегаем прил. постижим, лесен, леснодостъпен, реализуем, осъществим, възможен, достижим прил. приветлив, отзивчив, любезен прил. ясен, разбираем, популярен прил. евтин прил. наличен …   Български синонимен речник

 • евентуален — прил. възможен, допустим, предполагаем, вероятен, бъдещ, утрешен, потенциален, хипотетичен прил. непредвиден, проблематичен …   Български синонимен речник

 • изпълним — прил. осъществим, възможен, реализуем, лесен, достъпен, лесно изпълним, леснодостъпен, лесноосъществим прил. достижим, постижим прил. приложим прил. реален …   Български синонимен речник

 • лесен — прил. достъпен, леснодостъпен, осъществим, лесноосъществим, реализуем, изпълним, постижим, леснопостижим, преодолим, възможен, удобен, прост, елементарен, обикновен …   Български синонимен речник

 • леснодостъпен — прил. лесен, достъпен, осъществим, лесноосъществим, реализуем, изпълним, постижим, леснопостижим, преодолим, възможен, удобен, прост, елементарен, обикновен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”